Dr. Borbély Judit

konzerváló fogászat, protetika
 Dr. Borbély Judit

Dr. Borbély Judit

Diplomám 2001-ben történt megszerzése óta a Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikáján dolgozom, 2011-ben egyetemi adjunktusi majd 2013-ban egyetemi docensi kinevezést szereztem.  A klinikai betegellátó tevékenység mellett részt veszek magyar és angol fogorvostanhallgatók gyakorlati és elméleti képzésében, a klinikai kutatómunkában, szakdolgozatot író hallgatók témavezetője vagyok, TDK-s hallgatók munkáját irányítom, és szakorvosjelöltek felkészítésében veszek részt tutorként és mentorként. Ph.D.- tudományos fokozatot az esztétikai fogászat témakörében szereztem „A vizuális és digitális fogszínmeghatározás lehetőségei és befolyásoló tényezői” címmel. A szubjektív esztétikai fogászat területének objektív, digitális megvalósítási lehetőségét kutatva vált szakterületemmé a digitális fogászat.  A Fogpótlástani Klinika Digitális munkacsoportjának vezetőjeként, 2011 óta foglalkozom digitális lenyomatvétellel, CAD/CAM technológiával, azaz a fogpótlások tervezésének és készítésének számítógépes lehetőségeivel. Számos rangos hazai és külföldi fogpótlástani rendezvényen tartok előadásokat és folyóiratokban jelentek meg közleményeim esztétikai fogászat és CAD/CAM technológia témakörben.

Egyetemi kutatómunkám eredményét a páciensek ellátásában is hasznosítom. A betegellátás során mindig törekszem a kiszámítható eredményre, a teljes rágóapparátus ellátására, a szakmai szabályainak maximális betartására, a páciensek szakszerű felvilágosítására és a kezelések során a teljes fájdalommentességre és a lehető legkellemesebb hangulat megteremtésére. Célom a gondos tervezést követő precíz megvalósításon át a funkció és esztétikai összhangjának megteremtése.

Szakmai szervezeti tagságok:

  • Magyar Fogorvosok Egyesülete vezetőségi tag
  • MFE Fogpótlástani Társaság vezetőségi tag
  • Magyar Dento-Maxillo-Faciális Radiológiai Társaság tag
  • Society for Color and Appearance in Dentistry tag
  • Magyar Esztétikai Fogászati Akadémia tag
  • Magyar Esztétikai és Restauratív Fogászati Társaság tag

Online bejelentkezés