Dr. Orbán Imola

konzerváló fogászat, protetika
 Dr. Orbán Imola konzerváló fogászat

Dr. Orbán Imola konzerváló fogászat

Dr. Orbán Imola

Imola gyermekkorában szívesen festett, rajzolt, kötött, varrt és gyurmázott, ezért szülei tudatosan a fogorvosi pálya felé terelgették, ahol alkotói kreativitása mellett analizáló – összefüggéseket kereső személyiségét is kibontakoztathatja.

Szereti átlátni az ok-okozati folyamatokat. Munkája során az esztétikai szempontok mellett a teljes fogazat stabilitását, használhatóságát is figyelembe veszi. Konzultációin több oldalról megközelítve, a páciens igényeit és vágyait szem előtt tartva, részletesen átbeszélve találja meg – a további együttműködés kulcsát – , a mindenki számára legelőnyösebb megoldást.

A csapatmunkát nélkülözhetetlennek tartja a szakmájában, ezért rendkívül örül, hogy a Clinident sokszínű, minden szakterületet érintő csapatának tagja lehet. Szaktudását rendszeresen továbbképzéseken bővíti, angolul és németül is megtalálja pácienseivel a hangot.

Online bejelentkezés